Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
131Akty prawneZawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w ramach konkursu 02/08 – Przedsiębiorczość.Michał Chomej2008-09-01 08:45:02
132Akty prawneZatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie za rok 2007.Michał Chomej2008-09-01 08:45:02
133Akty prawneZatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie za rok 2007Michał Chomej2008-09-01 08:45:02
134Akty prawnePrzyjęcie sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 za rok 2007.Michał Chomej2008-09-01 08:45:02
135Akty prawneZatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie za rok 2007Michał Chomej2008-09-01 08:45:02
136Akty prawneZmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok.Michał Chomej2008-09-01 08:45:32
137Akty prawneOgłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Michał Chomej2008-09-01 08:45:32
138Akty prawneUstalenie ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości położonej w Ciechanowie, obręb Podzamcze, dz. nr 1398/4Michał Chomej2008-09-01 08:45:32
139Akty prawneUstalenie typu projektów i beneficjentów mogących ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu 01/08/5.1.6 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.Michał Chomej2008-09-01 08:46:04
140Akty prawneUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/08/2.1.4 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.Michał Chomej2008-09-01 08:46:04
Strona 14 z 1972