Sprzedawcy detaliczni baterii i/lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia archiwalna

Sprzedawcy detaliczni baterii i/lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Nazwa sprawy:

Sprzedawcy detaliczni baterii i/lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych zostali zobowiązani:
 • do przyjęcia ich w postaci odpadów od użytkownika końcowego; do pobrania od kupującego tzw. opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 130 poz. 882) stawka opłaty depozytowej za sztukę baterii/akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego wynosi 30 zł oraz baterii/akumulatora przemysłowego kwasowo-ołowiowego 35 zł.
 • w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia zużytych baterii/akumulatorów oraz zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej (wzór dok. określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 130, poz. 878).
 • do przechowywania dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą;
 • do umieszczenia w punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu, informacji o warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży oraz o punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zorganizowanych przez ich producenta lub innego wprowadzającego, którego baterie lub akumulatory sprzedaje;
 • do przekazania nieodebranej opłaty depozytowej na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę tego sprzedawcy, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.
 • do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

Osoba kontaktowa:

Anna Ławrynowicz – podinspektor
Monika Zielińska – inspektor

Telefon kontaktowy:

89 512 54 46
89 512 54 43

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Opłaty i sposób ich wnoszenia:

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać.
 • opłatę produktową,
 • dodatkową opłatę produktową,
 • środki przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne,
 • nieodebraną opłatę depozytową.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
17 1030 1218 0000 0000 9250 1035
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz.1803 z późn. zm.).

Załączniki