Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zatwierdzenie Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer aktu: 50/539/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-09-29

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 20/335/16/V , 10/109/16/V , 32/492/16/V , 1/5/16/V , 4/22/17/V , 13/116/17/V , 26/325/17/V , 39/602/17/V , 56/868/17/V , 58/906/17/V , 65/1030/17/V , 11/183/18/V , 24/486/18/V , 19/395/18/V , 46/925/18/V , 37/824/18/V , 10/104/19/VI , 3/32/19/VI , 14/169/19/VI , 40/562/19/VI

Informacje dodatkowe:

§ 1.
Zatwierdza się Szczegółowy opis osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 3.
Komunikat o adresie strony internetowej oraz portalu, na których zostanie zamieszczony Szczegółowy opis osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a także termin od którego będzie on stosowany podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: