Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Treść aktu

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 450.03 KB, data dodania:

Załączniki