Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Treść aktu

  • uchwała Oś 11
    format: pdf, rozmiar: 694.24 KB, data dodania:

Załączniki

  • wykaz zmian Oś 11
    format: pdf, rozmiar: 826.52 KB, data dodania:
  • SzOOP Oś 11
    format: pdf, rozmiar: 3.84 MB, data dodania: