Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Składanie oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Numer aktu: 31/380/14/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2014-06-02

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 22/245/15/V

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Władysława Łukaszuka – Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie do jednoosobowego składania woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie gospodarki nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz do pozyskiwania (nabywania) nieruchomości do zasobów wojewódzkich w zakresie:
  1. zawierania umów kupna nieruchomości gruntowych w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych,
  2. zawieraniu umów najmu lub dzierżawy na nieruchomościach oddanych w trwały zarząd Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, oraz najmu lub dzierżawy nieruchomości obcych na cele działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
  3. zawieranie umów zamiany nieruchomości w celu regulacji stanów prawnych pasów drogowych.

Załączniki: