Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Składanie oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Numer aktu: 22/245/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-04-28

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 40/447/15/V

Traci moc: 31/380/14/IV

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Władysława Łukaszuka – Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg wojewódzkich w Olsztynie do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie gospodarki nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Zarządu Dróg wojewódzkich w Olsztynie oraz do pozyskiwania (nabywania) nieruchomości do zasobów wojewódzkich w zakresie:
  1. zawierania umów kupna nieruchomości gruntowych w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych,
  2. ustalenia i wypłaty odszkodowań za działki przejmowane z mocy prawa, na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na potrzeby inwestycji drogowych,
  3. zawierania umów darowizn, związanych z działalnością statutową jednostki,
  4. zawierania umów ustanawiających ograniczone prawa rzeczowe tj. użytkowania lub służebności na nieruchomościach lub ich częściach będących w trwałym zarządzie Zarządu Dróg wojewódzkich w Olsztynie (pas drogowy, droga, odcinek drogi, drogowy obiekt inżynierski lub ich elementy branżowe oraz służebności przesyłu dotyczące urządzeń wymienionych w art. 49 § 1 KC) lub na nieruchomościach obcych na potrzeby działalności statutowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
  5. zawierania umów najmu lub dzierżawy na nieruchomościach oddanych w trwały zarząd Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz najmu lub dzierżawy nieruchomości obcych na cele działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
  6. zawierania umów zamiany nieruchomości w celu regulacji stanów prawnych pasów drogowych,
  7. zawieranie umów użyczenia nieruchomości, stanowiących części pasów drogowych oraz użyczenia nieruchomości obcych na cele działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. (...)

Załączniki: