Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Zmiana Uchwały Nr IX/158/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, nagród trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej ze zmianami

Numer aktu: XXX/588/13

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : XL/819/14

Zmienia: IX/158/11

Informacje dodatkowe:

W Uchwale Nr IX/158/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, nagród trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej zmienionej Uchwałą Nr XXII/426/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2012 r. wprowadza się następującą zmianę:
 1. § 8 otrzymuje brzmienie:
  „8. Wyróżnienia dla osób fizycznych, o których mowa w § 1 pkt 1, reprezentujących dyscypliny i konkurencje sportowe w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych mogą być przyznawane za:
  1. zajęcie I – III miejsca na europejskim festiwalu młodzieży, igrzyskach olimpijskich młodzieży,
  2. zajęcie I – III miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy, mistrzostwach świata lub Europy juniorów w dyscyplinie i konkurencji nieolimpijskiej,
  3. zajęcie I – III miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski juniorów w dyscyplinach i konkurencjach objętych systemem sportu młodzieżowego,
  4. zajęcie I – III miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży."

Załączniki: