Wersja obowiązująca z dnia

Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, nagród trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej

Informacje dodatkowe:

  1. Ustanawia się:
    1. nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
    2. nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,
    3. wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
  2. Nagrody i wyróżnienia o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są przyznawane za wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym jej przyznanie.

Załączniki

Załączniki