Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Numer aktu: XXIV/477/13

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-02-26

Status: Obowiązujący

Zmienia: XIII/241/11

Informacje dodatkowe:

W Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/170/03 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Warmińsko – Mazurskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego: Nr XV/209/03 z dnia 30 grudnia 2003 r., Nr XXXVII/509/05 z dnia 25 października 2005 r., Nr XXXVII/718/10 z dnia 16 lutego 2010 r. i Nr XIII/241/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

Załączniki: