Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w trybie „z wolnej ręki” na usługi uprzywilejowane, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń lub kompleksowa organizacja szkoleń

Numer aktu: 10/64/08/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2008-02-19

Status: Obowiązujący

Utracił moc przez : 24/278/09/III

Informacje dodatkowe:

Udziela się Pani Lidii Wójtowicz - Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pełnomocnictwa w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki: