Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja składu osobowego Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa przyjmuje skład osobowy Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedstawiony w tabeli stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki