Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana Uchwały Nr 56/333/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2007 r. zatwierdzającej roczny plan kontroli systemowej na rok 2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Instytucji Pośredniczącej (WFOŚiGW) i Instytucji Pośredniczącej II stopnia (podmiot z przetargu).

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonuje zatwierdzenia zmiany rocznego planu kontroli na rok 2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Instytucji Pośredniczącej (WFOŚiGW) i Instytucji Pośredniczącej II stopnia (podmiot z przetargu), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Załączniki

Załączniki