Wersja obowiązująca z dnia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego dotyczących projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacje dodatkowe:

Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 listopada 2007 r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego dotyczącego projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęło 7 ofert. Wykaz ofert stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Oferty spełniły wymogi formalne.

Stwierdza się, że rozpatrzono 6 ofert i wybrano je do realizacji. Wykaz poszczególnych zadań do realizacji wraz z kwotami dotacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Załączniki

Załączniki