Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana uchwały Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego w sprawie nadania numeracji drogom powiatowym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego: Uchwałę nr 62/289/04/II z dnia 14 grudnia 2004 r., Uchwałę nr 58/338/05/II z dn. 13 grudnia 2005r. i Uchwałę nr 61/329/06/II z dn. 06 listopada 2006r.

Informacje dodatkowe:

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 62/289/04/II Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 grudnia 2004 r. „Wykaz dróg powiatowych” w części załącznika dotyczącego „Numeracji dróg powiatowych województwa” Warmińsko – Mazurskiego; w załączniku nr 1 do Uchwały nr 58/338/05/II Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dn. 13 grudnia 2005r. w części powiat olsztyński: w pkt 1 gmina Biskupiec – ulice powiatowe, pkt 1 gmina Olsztynek – ulice powiatowe, w części powiat bartoszycki: pkt 2 gmina Bartoszyce – ulice powiatowe, w części powiat działdowski: gmina Lidzbark Welski – ulice powiatowe; oraz w załączniku nr 1 do Uchwały nr 61/329/06/II Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dn. 06 listopada 2006r. w części miasto Elbląg: pkt 1 Elbląg – ulice powiatowe wprowadza się zmiany.

Tekst jednolity Uchwały Nr 62/289/04/II Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 grudnia 2004 r., w sprawie nadania numeracji drogom powiatowym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami nr 58/338/05/II z dn. 13 grudnia 2005r. i nr 61/329/06/II z dn. 06 listopada 2006r. Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego zmieniającymi Uchwałę Nr 62/289/04/II Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie nadania numeracji drogom gminnym oraz zmian wynikających z §1 uchwały 10/54/08/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dn. 19 lutego 2008r. stanowi załącznik nr 1.

Załączniki

Załączniki