Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Załączniki

Treść aktu

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 363.34 KB, data dodania:

Załączniki