Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer aktu: 69/802/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 18/296/16/V , 6/42/16/V , 28/432/16/V , 55/914/16/V , 41/668/16/V , 62/1054/16/V , 13/120/17/V , 5/37/17/V , 4/20/17/V , 38/542/17/V , 62/970/17/V , 3/36/18/V , 11/184/18/V , 19/397/18/V , 24/490/18/V , 46/926/18/V , 3/35/19/VI , 10/106/19/VI , 32/459/19/VI , 40/561/19/VI , 51/704/19/VI , 53/732/19/VI , 9/94/20/VI , 11/115/20/VI , 18/233/20/VI

Załączniki: