Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008.

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008 poprzez zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Załączniki

Załączniki