Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Aktualizacja wskaźników służących ocenie realizacji Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego.

Numer aktu: XVII/370/08

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2008-04-29

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się zaktualizowane wskaźniki monitoringu i oceny realizacji Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

Wskaźniki określone w § 1 stanowią integralną część Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIV/474/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r.