Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
8129-05-2007VIII/156/07Zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Uchwały SejmikuObowiązujący
8229-05-2007VIII/141/07Rozpatrzenie Sprawozdania z monitoringu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006Uchwały SejmikuObowiązujący
8329-05-2007VIII/149/07Wskazania kandydatów na członków Rady Muzeum Mikołaja Kopernika we FromborkuUchwały SejmikuObowiązujący
8429-05-2007VIII/147/07Wskazanie kandydatów na członków Rady Muzeum Warmii i Mazur w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
8529-05-2007VIII/143/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Uchwały SejmikuObowiązujący
8629-05-2007VIII/144/07Zmiana Uchwały Nr XLVII/643/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pienięŜnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należnościUchwały SejmikuObowiązujący
8729-05-2007VIII/155/07Opinia projektu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowychUchwały SejmikuObowiązujący
8829-05-2007VIII/145/07Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze wojewódzkim nieokreślonych przepisami o działalności pożytku publicznego przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zyskuUchwały SejmikuObowiązujący
8929-05-2007VIII/154/07Opinii projektu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowychUchwały SejmikuObowiązujący
9029-05-2007VIII/151/07Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
9129-05-2007VIII/140/07Rozpatrzenie Informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za rok 2006Uchwały SejmikuObowiązujący
9229-05-2007VIII/150/07Wybór ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na wykonywanie w 2007 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiUchwały SejmikuObowiązujący
9329-05-2007VIII/153/07Podjęcie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego działań zmierzających do organizacji i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w ramach obowiązku służby publicznej na rok 2008Uchwały SejmikuZmieniony
9429-05-2007VIII/152/07Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
9529-05-2007VIII/142/07Rozpatrzenie informacji dotyczącej programów dostosowania wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnejUchwały SejmikuObowiązujący
9629-05-2007VIII/146/07Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie źródeł ich dochodów i przeznaczeniaUchwały SejmikuObowiązujący
9729-05-2007VIII/139/07Rozpatrzenie Informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za rok 2006Uchwały SejmikuObowiązujący
9826-06-2007IX/157/07Rozpatrzenie Raportu z monitoringu wdrażania w roku 2006 „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004- 2007”.Uchwały SejmikuObowiązujący
9926-06-2007IX/158/07Rozpatrzenie Raportu z monitoringu wdrażania w roku 2006 „Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2004 – 2007”.Uchwały SejmikuObowiązujący
10026-06-2007IX/159/07Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji w roku 2006 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2005-2008”.Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 81-100 z 14,863 rekordów.