Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się statut Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, zgodnie z treścią uchwały nr 8/2007 Rady Społecznej z dnia 28 marca 2007 roku.

Załączniki

Załączniki