Wersja obowiązująca z dnia

Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

W Uchwale Nr VI/75/99 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 1999r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, zmienionej Uchwałą XV/237/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2000 r., Uchwałą XXIV/384/01 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2001 r. oraz Uchwałą XXXVII/511/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2005r. wprowadza się następujące zmiany :
  1. w § 1 wyrazy „780 zł” zastępuje się wyrazami „936 zł”,
  2. w § 2 wyrazy „5,40zł” zastępuje się wyrazami „6,00zł”.

Załączniki

Załączniki

  • Treśc uchwały
    format: pdf, rozmiar: 26.28 KB, data dodania: