Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Numer aktu: VIII/152/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-05-29

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

W Uchwale Nr VI/75/99 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 1999r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, zmienionej Uchwałą XV/237/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2000 r., Uchwałą XXIV/384/01 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2001 r. oraz Uchwałą XXXVII/511/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2005r. wprowadza się następujące zmiany :
  1. w § 1 wyrazy „780 zł” zastępuje się wyrazami „936 zł”,
  2. w § 2 wyrazy „5,40zł” zastępuje się wyrazami „6,00zł”.

Załączniki: