Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
14128-08-2007X/185/07Udzielenie Powiatowi Mrągowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych, związanych z przyjęciem grupy uczniów z Liceum Zawodowego w Lannion (Côtes d’Armor) przez Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie w dniach 30.09.2007r. – 13.10.2007r. w ramach współpracy wymiany kulturalno-zawodowej młodzieżyUchwały SejmikuObowiązujący
14228-08-2007X/181/07Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetuUchwały SejmikuObowiązujący
14328-08-2007X/201/07Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości bez konieczności dopłat wynikających z różnicy wartości nieruchomościUchwały SejmikuObowiązujący
14428-08-2007X/192/07Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimUchwały SejmikuObowiązujący
14528-08-2007X/202/07Wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kętrzynie przy ul. Górnej 9, działka nr 69/1, przekazanej Powiatowi KętrzyńskiemuUchwały SejmikuObowiązujący
14625-09-2007XI/207/07Rozpatrzenie złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budŜetu Województwa Warminsko – Mazurskiego za pierwsze półrocze 2007 rUchwały SejmikuObowiązujący
14725-09-2007XI/212/07Zmiany w składzie Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
14825-09-2007XI/208/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Uchwały SejmikuObowiązujący
14925-09-2007XI/211/07Wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego i jego stałego zastępcy do prac w Pre–Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały SejmikuObowiązujący
15025-09-2007XI/210/07Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w AmeryceUchwały SejmikuObowiązujący
15125-09-2007XI/205/07Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”Uchwały SejmikuObowiązujący
15225-09-2007XI/206/07Rozpatrzenie sprawozdania działalności oddziałów onkologicznych Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w roku 2006Uchwały SejmikuObowiązujący
15325-09-2007XI/209/07Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Braniewie w sprawie ograniczenia działalności i likwidacji jednostek i komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BraniewieUchwały SejmikuObowiązujący
15430-10-2007XII/217/07Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
15530-10-2007XII/228/07Uchwalenie Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008Uchwały SejmikuObowiązujący
15630-10-2007XII/223/07Rozpatrzenie materiału nt. „Aleje przydrożne Województwa Warmińsko-Mazurskiego – gospodarka przestrzenią i zasobami dziedzictwa kulturowego”.Uchwały SejmikuObowiązujący
15730-10-2007XII/224/07Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w BrukseliUchwały SejmikuObowiązujący
15830-10-2007XII/225/07Rozpatrzenie złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego informacji na temat: „Ocena aktualnej sytuacji na rynku pracy”Uchwały SejmikuObowiązujący
15930-10-2007XII/229/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Uchwały SejmikuObowiązujący
16030-10-2007XII/218/07Wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 141-160 z 14,863 rekordów.