Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana uchwały nr VI/87/07 Sejmiku Województwa Warmińsko –Mazurskiego z dnia 20 marca 2007r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007

Numer aktu: X/182/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-08-28

Status: Obowiązujący

Zmienia: VI/87/07

Informacje dodatkowe:

W uchwale nr VI/87/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2007r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007, wprowadza się następującą zmianę:
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1

Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane w roku bieżącym Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 5.005.928 zł przeznacza się w roku 2007 na:
  1. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w kwocie 3.230.332 zł,
  2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, w kwocie 1.775.596 zł."

Załączniki: