Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12116-02-2010XXXVII/727/10Nadanie statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieUchwały SejmikuZmieniony
12216-02-2010XXXVII/726/10Powierzenie przez Województwo Warmińsko - Mazurskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania opracowania pn. „Koncepcja programowo – przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego”Uchwały SejmikuObowiązujący
12316-02-2010XXXVII/725/10Zasady i tryb umarzania i udzielania ulg w spłacie należności i opłat rocznych stanowiących dochód Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów RolnychUchwały SejmikuObowiązujący
12416-02-2010XXXVII/724/10Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu na czas określony wolnego pomieszczenia znajdującego się w budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w SzczytnieUchwały SejmikuObowiązujący
12516-02-2010XXXVII/723/10Udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto OlsztynUchwały SejmikuObowiązujący
12616-02-2010XXXVII/722/10Zatwierdzenie zmiany w Regulaminie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
12716-02-2010XXXVII/721/10Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.Uchwały SejmikuZmieniony
12816-02-2010XXXVII/720/10Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimUchwały SejmikuObowiązujący
12916-02-2010XXXVII/719/10Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ElbląguUchwały SejmikuZmieniony
13016-02-2010XXXVII/718/10Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
13116-02-2010XXXVII/717/10Powołanie Komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2010 r. zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiUchwały SejmikuObowiązujący
13216-02-2010XXXVII/716/10Wskazanie kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2010 r. zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiUchwały SejmikuObowiązujący
13316-02-2010XXXVII/715/10Udzielenie Miastu i Gminie Frombork pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Iluminacja zabytkowych obiektów budowlanych Wzgórza Katedralnego we FromborkuUchwały SejmikuObowiązujący
13416-02-2010XXXVII/714/10Przyjęcie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuUnieważniony
13516-02-2010XXXVII/713/10Określenie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010Uchwały SejmikuObowiązujący
13616-02-2010XXXVII/712/10Udzielenie gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejUchwały SejmikuObowiązujący
13716-02-2010XXXVII/711/10Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rokUchwały SejmikuObowiązujący
13816-02-2010XXXVII/710/10Rozpatrzenie informacji z realizacji „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” w zakresie działań realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
13926-04-2022XXXVII/565/22Uchwała w sprawie skargi na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.Uchwały SejmikuObowiązujący
14026-04-2022XXXVII/564/22Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 121-140 z 14,844 rekordów.