Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zasady i tryb umarzania i udzielania ulg w spłacie należności i opłat rocznych stanowiących dochód Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Numer aktu: XXXVII/725/10

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Ustala się zasady umarzania i udzielania ulg w spłacie należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Załączniki: