Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12013-09-24XXX/588/13Zmiana Uchwały Nr IX/158/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, nagród trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej ze zmianamiNieobowiązujący
22008-10-28XXIII/450/08Zmiana uchwały nr XVI/344/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie „Moje boisko Orlik 2012” oraz udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w tym Programie.Nieobowiązujący
32010-10-26XLIV/840/10Uchwalenie Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011Nieobowiązujący
42007-02-06V/61/07Przyjęcie Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007Nieobowiązujący
52009-08-25XXXII/623/09Nadanie statutu Parkowi Krajobrazowemu Wysoczyzny ElbląskiejNieobowiązujący
62008-02-12XV/321/08\\Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu – obowiązujących przy sporządzaniu tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.Nieobowiązujący
72009-03-31XXVIII/534/09Nadanie Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w OlsztynieNieobowiązujący
82011-08-31IX/158/11Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, nagród trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowejNieobowiązujący
92009-03-31XXVIII/531/09Zmiana Uchwały Nr XXXIX/540/05 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Zasad współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi zmienionej Uchwałą Nr XII/234/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2007 r.Nieobowiązujący
102008-11-27XXIV/466/08Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu – obowiązujących przy sporządzaniu tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.Nieobowiązujący
Strona 1 z 283