Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki