Wersja nieobowiązująca z dnia

Biuro Regionalne w Ełku

Kierownik: Adam Dobkowski tel./faks 87 621 60 41
Inspektor - Marta Pijanowska tel./faks 87 621 65 32
Inspektor - Ewa Kowalik tel./faks 87 621 65 32
Podinspektor - Ewa Celebucka tel./faks 87 621 47 30
19-300 Ełk, ul. Kajki 10,

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Kajki 10
19-300 Ełk
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Agata Orzeł – Inspektor, tel. 87 734 11 09
Monika Zalewska – Inspektor, tel. 87 610 07 77
Anna Łompieś – Podinspektor, tel. 87 734 11 10

 

Biuro Regionalne w Ełku wykonuje merytoryczne zadania przekazywane przez Dyrektorów poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Do zadań Biura Regionalnego w Ełku należy w szczególności:
 1. wykonywanie zadań Departamentów określonych w szczegółowej strukturze organizacyjnej Biura Regionalnego z zakresu:
  1. turystyki i promocji,
  2. polityki społecznej,
  3. udzielania informacji o dostępnych programach i funduszach europejskich,
  4. szkód łowieckich;
 2. wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz kontrola realizacji warunków prowadzenia przez przedsiębiorców obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
 3. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
  1. zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu,
  2. zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu;
 4. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.