Wersja obowiązująca z dnia

Biuro Regionalne w Elblągu

Dyrektor Grażyna Kluge

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Regionalne w Elblągu
82-300 Elbląg
ul. Zacisze 18
tel. (55) 233-75-74, (55) 232-67-76, (55) 232-74-37, (55) 236-36-01
fax. (55) 233-48-48
 • Dyrektor Biura (55) 617 26 61
 • Sekretariat (55) 233-75-74, fax. (55) 233-48-48
 • Stanowisko ds. turystyki i promocji (55) 232-67-76,
 • Stanowisko ds. rozwoju dróg wodnych (55) 232 74 37,
 • Stanowisko ds. realizacji Projektu Przekop przez Mierzeję Wiślaną oraz innych projektów w Biurze Regionalnym w Elblągu (55) 617 26 62,
 • Stanowisko organizacyjne (55) 232 54 73,
 • Stanowisko administracyjne (55) 236-36-01,
 • Stanowisko zamiejscowe Biura ds. Uzależnień (55) 617 26 64
 • Stanowisko zamiejscowe Biura Geologa Wojewódzkiego (55) 617 26 65
 • Stanowisko zamiejscowe Departamentu Infrastruktury i Geodezji ds. aktualizacji i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Elblągu (55) 617 26 63
 • Stanowiska zamiejscowe Departamentu Koordynacji Promocji, Lokalny Punkt Informacyjny w Elblągu (55) 620 09 13, (55) 620 09 14, (55) 620 09 16,
 
Do zadań Biura Regionalnego w Elblągu należy w szczególności:
 1. wykonywanie zadań Departamentów określonych w szczegółowej strukturze organizacyjnej Biura Regionalnego z zakresu:
  1. polityki społecznej,
  2. geodezji i kartografii,
  3. geologii,
  4. udzielania informacji o dostępnych programach i funduszach europejskich;
 2. działania na rzecz aktywizacji, rozwoju i promocji Zalewu Wiślanego, Kanału Elbląskiego, Międzynarodowych Dróg Wodnych: E-40 i E-70;
 3. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami i podmiotami w zakresie rozwoju turystyki i promocji turystycznej, w ramach realizowanych przez Biuro Regionalne w Elblągu zadań związanych z MDW E40, MDW E70, Zalew Wiślany i Wysoczyzna Elbląska oraz Pętla Żuławska;
 4. współpraca z instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi funduszami unijnymi, grantami transgranicznymi i międzynarodowymi;
 5. realizacja zadań w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych;
 6. prowadzenie spraw związanych z inwestycją budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.