Wersja nieobowiązująca z dnia

Biuro Regionalne w Elblągu

Dyrektor:

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Regionalne w Elblągu
82-300 Elbląg
ul. Zacisze 18
tel. (55) 233-75-74
fax. (55) 233-48-48
 
Do zadań Biura Regionalnego w Elblągu należy w szczególności:
  1. wykonywanie zadań Departamentów określonych w szczegółowej strukturze organizacyjnej Biura Regionalnego z zakresu:
    1. ochrony środowiska,
    2. turystyki i promocji,
    3. polityki społecznej,
    4. udzielania informacji o dostępnych programach i funduszach europejskich;
  2. działania na rzecz aktywizacji i rozwoju Zalewu Wiślanego, Kanału Elbląskiego, Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 i E-40;
  3. współpraca z instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi funduszami unijnymi grantami transgranicznymi i międzynarodowymi.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego ds. Wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tel. (55) 232-74-37

Stanowisko ds. Turystyki i Promocji - tel. (55) 232-67-76

Biuro ds. Uzależnień - tel. (55) 232-74-37

Departament Infrastruktury i Geodezji - tel. (55) 233-40-23

Departament Kontroli - tel. (55) 233-40-23

Departament Polityki Regionalnej - tel. (55) 233-48-48

Departament Ochrony Środowiska - tel. (55) 237-45-30