Wersja nieobowiązująca z dnia

Biuro Regionalne w Elblągu

Dyrektor

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Regionalne w Elblągu
82-300 Elbląg
ul. Zacisze 18
tel. (55) 233-75-74, (55) 232-67-76, (55) 232-74-37, (55) 236-36-01
fax. (55) 233-48-48
 
Do zadań Biura Regionalnego w Elblągu należy w szczególności:
 1. wykonywanie zadań Departamentów określonych w szczegółowej strukturze organizacyjnej Biura Regionalnego z zakresu:
  1. ochrony środowiska,
  2. polityki społecznej,
  3. geodezji i kartografii,
  4. geologii,
  5. udzielania informacji o dostępnych programach i funduszach europejskich;
 2. działania na rzecz aktywizacji, rozwoju i promocji Zalewu Wiślanego, Kanału Elbląskiego, Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E70;
 3. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie oświaty, kultury i sportu;
 4. współpraca z instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi funduszami unijnymi, grantami transgranicznymi i międzynarodowymi.
 • Pełnomocnik Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego ds. Wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Stanowisko ds. Turystyki i Promocji
 • Biuro ds. Uzależnień
 • Departament Infrastruktury i Geodezji
 • Departament Kontroli
 • Departament Koordynacji Promocji
 • Departament Ochrony Środowiska