Wersja obowiązująca z dnia

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Szczegóły procedury:
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Osoby do kontaktu:

  1. Sylwia Angielczyk, nr tel. 89 512 54 68 (powiaty: giżycki, węgorzewski, olecki, nowomiejski, nidzicki, bartoszycki);
  2. Ewa Dzierzęcka, nr tel. 89 512 54 98 (powiat m. Olsztyn);
  3. Kamila Młynarz, nr tel. 89 512 54 46 (powiaty: ostródzki, iławski, działdowski);
  4. Patrycja Miecznikowska, nr tel. 89 512 54 81 (powiaty: gołdapski, braniewski, m. Elbląg, elbląski);
  5. Barbara Grześkiewicz, nr tel. 89 512 58 03 (powiaty: ełcki, mrągowski, szczycieński, piski);
  6. Joanna Kuczyńska, nr tel. 89 512 54 55 (powiaty: olsztyński, lidzbarski, kętrzyński);
  7. Agnieszka Duda, nr tel. 89 512 54 47 (podmioty posiadające siedzibę poza województwem warmińsko-mazurskim).

INFOLINIA BDO tel. 22 34 04 050