Zawarcie umowy dotyczącej refundacji kosztów sprzedaży biletów ulgowych osobom uprawnionym do korzystania z ulgowych przejazdów autobusowych, na podstawie odpowiednich ustaw

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia nieobowiązująca

Zawarcie umowy dotyczącej refundacji kosztów sprzedaży biletów ulgowych osobom uprawnionym do korzystania z ulgowych przejazdów autobusowych, na podstawie odpowiednich ustaw

Termin załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Justyna Kosińska-Żygadło, Natalia Tatol

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Biuro Transportu i Komunikacji
ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(89) 512 59 00, 512 59 21, 512 59 35

Sposób załatwienia

Umowa z Samorządem Województwa określająca zasady przekazywania dopłat do biletów ulgowych.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Biuro Transportu i Komunikacji
ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek o zawarcie umowy na refundacje kosztów wynikających ze sprzedaży biletów ulgowych
  • Kopie posiadanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób wraz z rozkładami jazdy
  • Wykaz stosowanych kas rejestrujących (bileterek) z podaniem ich typu i numeru unikatowego oraz kopie pierwszych stron książek kas rejestrujących
  • Pozytywna decyzja ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musza odpowiadać kasy rejestrujące
  • Cennik biletów sporządzony zgodnie z zapisami art. 18b ust. 1 pkt 6) ustawy o transporcie drogowym /Dz. U. z 2017 r., poz. 2200, tj./
  • Informacja na temat rachunku bankowego, na który będą przekazywane dopłaty (nr konta oraz nazwa banku, w którym rachunek jest prowadzony)
____________________________________
  • Wykaz szkół/gmin, które wykupiły bilety miesięczne szkolne
  • Umowa miedzy przewoźnikiem a szkołą/gminą dotycząca sprzedaży biletów – do wglądu *

*jeśli dotyczy
Wszystkie dokument powinny być podpisane, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

---

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /Dz. U. z 2018 r., poz. 295./

Załączniki