Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Wzór oferty składanej w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu z zakresu kultury fizycznej i sportu

Termin załatwienia

po ogłoszeniu treści konkursu

Osoba kontaktowa

Sekretariat Departamentu Sportu

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Sportu
ul. Głowackiego 17
10-447Olsztyn

Telefon kontaktowy

(089) 512 58 00

Sposób załatwienia

Uchwałą Zarządu Województwa w sprawie ogłoszenia konkursu.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Sportu
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym

Podstawa prawna

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.