Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Wzór oferty składanej w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu z zakresu kultury fizycznej i sportu

Termin załatwienia

po ogłoszeniu treści konkursu

Osoba kontaktowa

Beata Ślusarenko, Helena Dąbrowska

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Sportu
ul. Głowackiego 17
10-447Olsztyn

Telefon kontaktowy

(089) 512 58 08

Sposób załatwienia

Uchwałą Zarządu Województwa w sprawie ogłoszenia konkursu.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Sportu
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

  • Oferta według wzoru
  • Bilans
  • Rachunek strat i zysków
  • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
  • Sprawozdanie merytoryczne
  • Informacje dodatkowe

Czas realizacji

30 dni

Podstawa prawna

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.