Wersja obowiązująca z dnia

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

Szczegóły procedury:
Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

Osoby do kontaktu:

  1. Marta Sobieraj-Sulkowska – Kierownik Biura Pozwoleń Środowiskowych, tel. 89 512 54 65
  2. Marta Pikus – Główny specjalista, tel. 89 512 54 62
  3. Dorota Zawistowska – Podinspektor, tel. 89 512 54 61
  4. Patrycja Jankowska-Kielak – Podinspektor, tel. 89 512 54 44
  5. Adrian Kołakowski – Podinspektor, tel. 89 512 54 63
  6. Piotr Łukaszuk – Podinspektor, tel. 89 512 54 66
  7. Daria Wojciechowska – Podinspektor, tel. 89 512 54 49

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn