Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Udostępnienie Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Termin załatwienia

W zależności od rodzaju zamówienia (od 1 dnia do miesiąca)

Osoba kontaktowa

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie:
Jerzy Kowalczyk, Milena Okuszko, Aneta Mróz, Grażyna Rydel, Agnieszka Bernekier
Biuro Regionalne w Elblągu: Arlena Kłosowska

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Pstrowskiego 28B, pok. 4 i 5
10-602 Olsztyn

Telefon kontaktowy

089 5219 930
089 5219  931
089 5219  932
089 5219  928

Biuro Regionalne w Elblągu
82-300 Elbląg
ul. Zacisze 18
Telefon kontaktowy
55 233 75 74 wew. 117

Sposób załatwienia

  1. Złożenie wniosku
  2. Realizacja zamówienia
  3. Wniesienie opłaty
  4. Odbiór zamówienia

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Pstrowskiego 28B, pok. 4 i 5
10-602 Olsztyn

Biuro Regionalne w Elblągu
82-300 Elbląg
ul. Zacisze 18

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Opłaty

Opłaty za udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustala się w oparciu o:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629 t.j. z dnia 2016.10.06)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2014.917 z dnia 2014.07.11)

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629 t.j. z dnia 2016.10.06)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U z 2014 r. poz. 917 z dnia 2014.07.11)
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489);
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 r. poz.570 t.j. z dnia 2017.03.17);

Kalkulator opłat

http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

 

Dodatkowe informacje oraz aktualności dotyczące pracy Wojewódzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dostępne są na stronie: http://www.geodezja.olsztyn.pl