Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Nagrody i wyróżnienia

Wydział/Departament

Departament Sportu

Nazwa sprawy

Nagrody i wyróżnienia

Termin załatwienia

do 31 grudnia danego roku

Osoba kontaktowa

Oskar Sadownikow

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Sportu
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(089) 512 58 10

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku do Departamentu Sportu przez stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe i kluby sportowe, właściwą w sprawach sportu Komisję Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznaje uchwałą Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego

Wymagane Dokumenty

- Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej/wyróżnienia osobie fizycznej, za osiągnięte wyniki sportowe wraz z wymaganymi we wniosku dokumentami.
- Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej trenerowi za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym wraz z wymaganymi we wniosku dokumentami.
- Wniosek o przyznanie wyróżnienia/nagrody pieniężnej trenerowi lub innej osobie, wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim wraz z wymaganymi we wniosku dokumentami.
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Czas realizacji

Pierwszy kwartał roku

Rozstrzygnięcia Zarządu Województwa

 

 1. Uchwała Nr 8/84/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko– Mazurskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyznania nagród pieniężnych i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięte w 2012 r. wyniki sportowe, nagród pieniężnych trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających w 2012 r. wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

  zobacz

 2. Uchwała Nr 10/134/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyznania nagród pieniężnych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe.

  zobacz

 3. Uchwała Nr 12/121/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyznania nagród pieniężnych osobom fizycznym za osiągnięte w 2013 r. wyniki sportowe, nagród pieniężnych trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających w 2013 r. wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz nagród pieniężnych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

  zobacz

 4. Uchwała Nr 15/146/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyznania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2014 r.

  zobacz

 5. Uchwała Nr 18/314/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyznania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2015 r.

  zobacz

 6. Uchwała Nr 23/272/17/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

  zobacz