Wersja obowiązująca z dnia

Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2021 r.

Wydział/Departament

Departament Turystyki i Sportu

Nazwa sprawy

Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2021r.

Termin załatwienia

do 16 kwietnia 2021 roku o godz. 15.30

Osoba kontaktowa

  • Oskar Sadownikow – starszy inspektor w Departamencie Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn

Telefon kontaktowy

89 52 16 936

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku do Departamentu Turystyki i Sportu przez gminę/powiat.

Wymagane Dokumenty

  1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
  2. Oświadczenie, potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem.
  3. Oświadczenie o wyborze wykonawcy wraz z terminem przekazania placu budowy (jeśli dotyczy).
  4. Aktualne zdjęcia miejsca realizacji planowanej inwestycji.
  5. W przypadku, gdy wniosek jest podpisywany przez inną osobę niż prezydent/burmistrz/wójt/starosta, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające, że jest to osoba upoważniona do działania w tym zakresie.

Czas realizacji

Zadanie konkursowe musi być zrealizowane w 2021 r., zakończone nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna

art. 8a, art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.)

Uchwała Nr 13/129/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.”.

Załączniki