Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Łowiectwo

Ogłoszono przez Michał Chomej

Łowiectwo

Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem administracji w zakresie łowiectwa na terenie województwa:

 • Określanie zakończenia okresu zbioru roślin uprawnych;
 • Weryfikacja spełniania przez przedsiębiorców warunków wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania;
 • Przygotowywanie projektów uchwał sejmiku ws. podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii;
 • Skracanie okresów polowań na zwierzęta łowne na terenie województwa;
 • Przygotowywanie projektów zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych.
 • Szacowanie szkód łowieckich powstałych w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie);
 • Przygotowywanie projektów uchwał sejmiku ws. określenia miejsca, warunków, czasu i sposobów ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej;
 • Uzgadnianie wieloletnich łowieckich planów hodowlanych sporządzanych przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
 • Udział przedstawiciela samorządu województwa w komisjach egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dla nowo wstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego oraz selekcjonerskie dla członków Polskiego Związku Łowieckiego.

Miejsce załatwiania spraw:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Osoby do kontaktu:

 • Paweł Bobek – główny specjalista (89) 512 54 71
 • Jacek Alberski – inspektor (89) 512 58 05
 • Andrzej Rykowski – podinspektor (89) 512 54 47

Przejdź do sprawy:

Zgłoszenie szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skłąd obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie).

Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych