Wersja obowiązująca z dnia

Petycja w sprawie kontynuacji autobusowej komunikacji zastępczej na trasie Olsztyn - Braniewo / Braniewo - Olsztyn od dnia 31.03.2020r. - data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25 lutego 2020r.

Pod przedmiotową petycją podpis złożyło 606 mieszkańców z powiatu braniewskiego.

Załączniki