Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Fundacji Alternatywnej Edukacji „ALE” z Mrągowa na realizację zadania publicznego pd. „Oblicza wolontariatu na Warmii i Mazurach”

Zgodnie z procedurą określoną w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 19 listopada 2019 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego Fundacji Alternatywnej Edukacji „ALE” z Mrągowa na realizację zadania publicznego pt. „Oblicza wolontariatu na Warmii i Mazurach” . Zaproponował również dotację w wysokości 9 180,00 zł na ten cel.

Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i umieszczana jest na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni.

Każdy w terminie 7 dni może zgłosić uwagi i opinie do oferty, na adres: op@warmia.mazury.pl

Załączniki

  • Skan oferty
    format: pdf, rozmiar: 9.65 MB, data dodania: