Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Stowarzyszenia Chóru „Our Voice” z Działdowa na realizację zadania publicznego pd. „Podnoszenie umiejętności wokalnych uzdolnionej muzycznie młodzieży podczas drugiej edycji Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu”

Zgodnie z procedurą określoną w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 19 listopada 2019 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Stowarzyszenia Chóru „Our Voice” z Działdowa pt. „Podnoszenie umiejętności wokalnych uzdolnionej muzycznie młodzieży podczas drugiej edycji Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu” . Zaproponował również dotację w wysokości 3 000 zł na ten cel.

Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i umieszczana jest na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni.

Każdy w terminie 7 dni może zgłosić uwagi i opinie do oferty, na adres: op@warmia.mazury.pl

Załączniki

  • Skan oferty
    format: pdf, rozmiar: 7.46 MB, data dodania: