Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartość zamówienia na usługę promocyjnę związaną z realizacją konkursu „Żagle Warmii i Mazur 2018“, która obejmować będzie działania promocyjne w prasie i internecie.

Załączniki

Treść ogłoszenia