Wersja obowiązująca z dnia

Rozeznanie cenowe rynku na wykonanie usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu „Planu rozwoju zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020“

Załączniki

Treść ogłoszenia