Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020) na terenie miasta Olsztyn.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty