Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe dotyczące szkoleń dla beneficjentów programów krajowych i regionalnych

Załączniki

Treść ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty