Wersja nieobowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na usługę doradztwa w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług na podstawie analizy dokumentów, w świetle obowiązujących przepisów oraz przygotowanie procedur podatkowych.

Załączniki

Treść ogłoszenia