Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia na usługę polegającą na promocji Województwa Warmińsko- Mazurskiego podczas IV Gali z serii „Olympia Fight Night”, która odbędzie w dniu 27.08.2022 r. się w Lidzbarku Warmińskim.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty